อนุทิน #86741

  • รู้ศิลป์รู้ศาสตร์มากมายแต่ไม่รู้กิเลสตน 
    และวิธีทำให้ตนพ้นทุกข์จะเกิดประโยชน์อันใด

                                                        ธรรมทิพย์

เขียน:

ความเห็น (0)