อนุทิน 86709 - ครูปอ

วันนี้ทำงานทั้งวัน...รีบทำคะแนนนักเรียนยังมีงานที่ต้องและต้องไม่ลืม
1.  ประเมินหลักสูตร ส่งภายในสิ้นเดือน
2.  สรุปผลงานทางวิชาการเพื่อดำเนินการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนในวันอาทิตย์  อ้อ...ทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปกครองด้วยคงจะดี...
3.  เตรียมข้อมูล..เอกสาร..ประชุมชี้แจงครู..เพื่อนำหลักสูตร  สู่ห้องเรียนให้ได้  และให้ง่าย  แบบภาระงานน้อยที่สุด  คุ้มค่าที่สุด..ครูมีความทุกข์น้อยที่สุด...(เอ..จะทำได้ไหมเนี่ย)
4.  ศึกษาแนวทางและชี้แจงครูให้กระจ่างถึงระเบียบการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน...ให้ครอบคลุม..แบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน..(เอาไว้ทีหลัง)
5.  วางแผนให้ท่านผู้อำนวยการกำหนดแผนปฏิบัติการโรงเรียน  ให้สอดรับกับการประเมินรอบ 3
6.  สรุปรวบรวมทำ SAR  ของโรงเรียน..ต้องรีบทำหน่อย..เดี๋ยวเขตทวง 

    ทำอะไรก่อนดีนะ...ยังคิดไม่ออก.....เอาเป็นว่า..อะไรต้องเสร็จก่อน..ทำก่อนก็แล้วกัน...แต่คืนนี้นอนก่อนละกัน

เขียน 23 Mar 2011 @ 16:49 ()


ความเห็น (0)