อนุทิน 86707 - ศรีกรม

  • ๒๑ มี.ค.ประชุมคณะทำงานสารบบคดีอิเล็กทรอนิคฯ
  • ๒๒ มี.ค.ไปพบเลขานุการ รองอสส.
  • ๒๓ มี.ค. ไปสัมมนาที่สงขลา เดินทางโดยเครื่องบินเวลา ๑๗.๑๕ น. ณ สนามบินดอนเมือง
เขียน 23 Mar 2011 @ 13:34 ()


ความเห็น (0)