อนุทิน 86699 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"...ตามประสบการณ์ของผู้เขียนแล้ว เรื่องราวและเนื้อหาสาระที่ได้นำมาสานกันขึ้นเป็นความรู้การปฏิบัติที่เกิดขึ้นในเวทีนี้ หากใช้รูปแบบจัดเป็นหัวข้อและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาบรรยาย แม้จะจัดเป็นเวิร์คช็อปหลายวันและใช้ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีนี้สัก ๒ เท่า ก็เชื่อว่าจะไม่สามารถครอบคลุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากเวทีคร้งนี้ซึ่งทั้งมีความรอบด้านและลงลึกไปจนถึงมีกรณีตัวอย่างจากการปฏิบัติให้เข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งได้อยู่ตลอดเวลา เป็นเวทีหนึ่งที่กลุ่มผู้สร้างการเรียนรู้ไปด้วยกันมีประสบการณ์กว้างขวางและล้วนเป็นผู้เรียนรู้ที่มีพลังมากอย่างยิ่ง..."

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บล๊อกเกอร์ GotoKnow : พลังการเรียนรู้จากหัวใจและปลายนิ้ว

ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์

http://gotoknow.org/blog/civil-learning/432094

 

เขียน 22 Mar 2011 @ 23:35 () แก้ไข 22 Mar 2011 @ 23:36, ()


ความเห็น (0)