อนุทิน 86673 - นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ

21-25 มีนาคม 2554

อบรม INTEL TEACH ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกระสังพิทยาคม

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT

เขียน 22 Mar 2011 @ 05:16 ()


ความเห็น (0)