อนุทิน #86673

21-25 มีนาคม 2554

อบรม INTEL TEACH ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกระสังพิทยาคม

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT

เขียน:

ความเห็น (0)