อนุทิน 86671 - kanda

kanda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบและภูมิแพ้ คลินิกโรคทางจมูกและภูมิแพ้ แผนกผู้ป่วยนอก  ร.พ.ศรีนครินทร์ เริ่มขึ้นภายหลังจากการสัมมนาภาควิชาโสต ศอ นาสิก เมื่อ24ก.ย.53 ซึ่งทุกคนมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำและสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อส่งเสริม ป้องกันโรคทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่  การให้ความรู้แก่บุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบและภูมิแพ้  สอน/สาธิตการล้างจมูกและพ่นยาจมูก ร่วมฝึกปฏิบัติทุกคน  ต่อมาให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมแล้วสอนผู้ป่วยและฝึกปฏิบัติการล้างจมูก  ซึ่งพบว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์มาก ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ความเข้าใจและมั่นใจ  สามารถล้างจมูกได้อย่างถูกต้อง อาการทางจมูกดีขึ้น

ครั้งต่อไปเราเตรียมจัดกลุ่มผู้ป่วยล้างจมูกอีก คาดว่าซีดีการล้างจมูกของเราคงเสร็จทัน  ขอให้ติดตามความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

เขียน 21 Mar 2011 @ 23:30 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:16, ()


ความเห็น (0)