อนุทิน #86666

เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด

เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา

หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา

ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม

เขียน:

ความเห็น (0)