อนุทิน 86666 - PATINYA of The NEWSON

  ติดต่อ

เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด

เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา

หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา

ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม

  เขียน:  

ความเห็น (0)