อนุทิน 86647 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๔๘๐ |

นัดประชุม ผอ. + ผู้บริหาร + อาจารย์นิเทศ + อาจารย์พี่เลี้ยง + นักศึกษา ป.บัณฑิตฯ

เพื่อเตรียมการรับการประเมินหลักสูตร ป.บัณฑิต ณ แม่สะเรียง เสร็จราว ๆ 16.30 น.

18.00 น. ได้ไปเก็บภาพถนนคนเดินแม่สะเรียงเป็นครั้งแรก พร้อมกินขนมจีนน้ำหยวกเป็นครั้งแรกอีกเช่นกัน

เขียน 21 Mar 2011 @ 00:48 ()


ความเห็น (0)