อนุทิน 86619 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • มีบ้างไหมสักครั้งในชีวิต
    ที่เธอคิดรำพึงถึงความหมาย
    มองชีวิตเกิดแก่และเจ็บตาย
    ฉากสุดท้ายทิ้งสิ่งใดให้แผ่นดิน

                                     ดอกไผ่

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bloggang.com/data/zantha/picture/1162731743.jpg&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php%3Fid%3Dzantha%26month%3D11-2006%26date%3D06%26group%3D3%26gblog%3D38&usg=__7CJie2edYiW-5OQBub0F34y4D7U=&h=360&w=500&sz=147&hl=th&start=13&zoom=1&tbnid=lRiJCNn6lOhQAM:&tbnh=94&tbnw=130&ei=sBGETYqJL82kcbHQ1YMD&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1">

เขียน 19 Mar 2011 @ 09:16 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:15, ()


ความเห็น (0)