อนุทิน 86605 - Suksod Teerachai

  ติดต่อ

  สังคมออนไลน์ กับองค์กร

     การให้บุคลากรเกิดเป็นชุมนักปฏิบัติ เกิดกลุ่มจัดการความรู้ในองค์กร จนกลมกลืน
เป็นงาน routine เป็นเรื่องยาก  และใช้เวลามาก  ความศรัทธาในหลายๆมิติ ที่มีต่อองค์กร   เป็นปัจจัยสำคัญ  บุคลกรบางคนสามารถจัดการความรู้ตนเอง แชร์ความรู้ประสบการณ์ลงใน Facebook มากมาย  แต่ไม่สามารถแชร์สิ่งเหล่านั้นให้กับองค์กรได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)