อนุทิน 86599 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้ฉันได้คำตอบแล้วว่าทำไมคนญี่ปุ่นจึงมีระเบียบวินัย มีความอดทน เข้มแข็ง มากกว่าชาติอื่น ๆ หลังจากอ่าน FW.M จากเพื่อน...
  • เขาฝึกเด็กตั้งแต่อนุบาลให้มีกระเป๋ามากมาย
    เพื่อแยกแยะใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ  ฝึกยิ้ม ฝึกพูดขอบคุณ  ฝึกถอดเสื้อให้ร่างกายต้านลมหนาวเพื่อให้ใจเข้มแข็ง  ฝึกให้เด็กหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนเองโดยพ่อแม่ไม่ต้องช่วย  ฝึกปีนเขา  ฯลฯ  ฝึกเรียนรู้และทำทุกอย่างด้วย
    ตนเอง...แล้วเด็กไทยวัยอนุบาลทำอะไรเป็นบ้าง ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)