อนุทิน 86540 - โสภณ เปียสนิท

ภาคฤดูร้อน2553 เริ่มวันที่ 14 มีนาคม 2554 รับสอนรายวิชา Translation in Business English แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอนทุกวันพฤหัสบดี สองรอบ เช้า-บ่าย

เขียน 16 Mar 2011 @ 17:25 ()


ความเห็น (0)