อนุทิน 86509 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๔๗๒ |

สิ่งที่มีคุณค่าที่สุด เมื่อเกิดภัยพิบัติหายนะของโลก คือ "ความเกื้อกูลที่เพื่อนมนุษย์ต่างมีให้กัน ทั้งคนชาติเดียวกันและคนที่อยู่ข้ามโลกข้ามทะเลกัน"

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ การแบ่งสี แบ่งฝ่าย แต่คือ ความเกื้อกูลกันต่างหาก

เขียน 15 Mar 2011 @ 14:45 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:14, ()


ความเห็น (0)