อนุทิน 86499 - ภูฟ้า

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป็นอิสรจากความคิด

ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความคิด

ละทิ้ง ให้ ว่าง

ว่างเข้าสู่สมาธิ

เกิดจิตปัญญา

 

ไม่ยึดมั่นผูกพันอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์

จิตท่านย่อมลุถึงความไม่ยึดมั่นผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลย

 

เขียน 15 Mar 2011 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)