อนุทิน #86495

จิตอิสระ

ไม่ยึดมั่นผูกพันจิตใจอยู่กับสิ่งใด ๆ

ไม่ยึดมั่นอยู่กับ "สัญญา" หรือ ความจำได้หมายรู้ใด ๆ

เขียน:

ความเห็น (0)