อนุทิน 86472 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๔๖๗ |

* ศ.11 มี.ค.54 ... เตรียมงานนิทรรศการ ป.บัณฑิตฯ และดูแลนักศึกษา จนถึง ตี 1.30 น.

* ส.12 มี.ค.54 ... งานนิทรรศการ ป.บัณฑิตฯ 14 หมู่เรียน เกือบ 700 คน อธิการฯ มาเปิด คณบดีฯ ปิด ทั้งวัน กว่าจะได้กลับบ้านก็เกือบ 4 ทุ่ม

* อา.13 มี.ค.54 ... อบรมเพิ่มเติมจากนักศึกษา ป.บัณฑิตฯ ที่ขาดในโครงการ 1 และ 2 ที่มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรตัวแทน ตั้งแต่เช้า และดูแลจนถึงเย็น

บันทึกไว้จำเล่น ๆ ถึงทีมงานเล็ก ๆ กับงานใหญ่ ๆ

เขียน 14 Mar 2011 @ 12:08 ()


ความเห็น (0)