อนุทิน 86465 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มีงานน่าสนใจหลายๆงานที่ติดต่อเข้ามา เเต่ต้องนั่งคิดมากกว่าเดิม "รับ - ไม่รับ" ส่วนหนึ่งคือ ภาระงานที่หนักส่งผลให้งานมีปัญหา งานเเต่ละงานต้องใช้พลังมากทั้งสิ้น ส่วนหนึ่งก็คือ มองไปถึงวิธีคิดของคนที่จะร่วมงานด้วยในองค์กรนั้นๆด้วย หากมองในมุมการเรียนรู้ก็คงต้องพยายามเข้าไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ มองในมุมทำงานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้งานล่าช้า หากมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดี ก็เกิดความขัดเเย้งตามมา  

ประสบการณ์ทำให้ต้องทบทวนให้มากขึ้น

เขียน 14 Mar 2011 @ 08:44 ()


ความเห็น (0)