อนุทิน 86411 - อิสระ เจียวิริยบุญญา

เช้านี้ ไปงานสถาปนากรมการแพทย์ครบ ๖๙ ปี

รีบกลับขึ้นเครื่องบิน เพราะ ติดประชุมคณะอนุกรรมการฯ

เย็น ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ ผู้ตรวจราชการ นพ.สุพรรณ ร่วมโต๊ะกับ ผุ้ช่วยผู้ตรวจคนใหม่ พญ.กานดา หมอเด็ก รพ.สุราษฎร์ มาทำงานที่ สป.๑๐ ปี ทำเรื่องการจีดกระดูก

เขียน 11 Mar 2011 @ 00:04 ()


ความเห็น (0)