อนุทิน #86399

เพราะไม่รู้ดูไม่จำทำไม่จริง

จึงทุกข์ยิ่งสุขไกลเกินกว่าแก้ไข

เพราะไม่รู้ดูไม่จำทำยังไง

ในเมื่อใจริรักแล้วรอหน่อยเอย.

เขียน:

ความเห็น (0)