อนุทิน 86381 - คุณครูณิชนันทน์

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน  ค่าของงานคือความสำเร็จกับความล้มเหลว สิ่งตอบแทนจากการทำงานคือผลพลอยได้ อย่างปล่อยให้ผลพลอยได้มาเป็นตัวชี้วัดในการทำงาน   คนทำงานย่อมรู้ว่าตนเองมีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไร จงทำงานของตนเองด้วยความสุข  สนุกกับบทบาทและหน้าที่  ทำสิ่งที่ดีให้แก่สังคม  แล้วทุกอย่างจะดีเอง......

เขียน 09 Mar 2011 @ 16:51 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:13, ()


ความเห็น (0)