อนุทิน 86369 - Kwan... Watch...

  ติดต่อ

Great mind discuss idea

Average mind discuss events

Small mind discuss people.

..........

ใจที่ยิ่งใหญ่วิจารณ์ความคิด

ใจสามัญวิจารณ์เหตุการณ์

ใจแคบวิจารณ์คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)