อนุทิน 8628 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านพบ เป็นครั้งที่ 2 ของเย็นนี้.. คราวนี้ จากวารสาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม .ธรรมศาสตร์ ปีที่30 ฉบับที่116 ต.ค-ธ.ค 2550...

บทคัดย่อ...เรื่องการ จัดการความรู้ ภายในองค์กร..บทความนี้ สะท้อนถึงการจัดการความรู้ ในองค์กร ว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่จะมีผลสำเร็จต่อการจัดการความรู้...จากแนวคิดของนักวิชาการท่านหนึ่ง...มีความตอนหนึ่งว่า...

องค์กรต่างๆขาดวัฒนธรรม ในการเรียนรู้ ....

เอ เมื่อกี้ อ่าน 65 ปี กรมการแพทย์ ตอนนี้ อ่านจากบทคัดย่อ ดังกล่าวแล้ว...

ทำไม มีความเห็นคล้ายๆกัน.... 

เขียน 29 May 2008 @ 21:28 () แก้ไข 30 May 2008 @ 22:46, ()


ความเห็น (0)