อนุทิน 8607 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในหนังสือนี้ กล่าวว่า ปัจจุบัน มีหน่วยงานหลายหน่วย ที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิค เช่น อย. เป็นต้น

อย.จับมือพันธมิตรด้านการแพทย์ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง

การวิจัยทางคลินิกของเอเชีย/อาเซียน

อย.ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย(FERCIT) และสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์(PReMA:พรีมา) จัดประชุมระดับชาติ เพื่อวางแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practices หรือ GCP) มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางคลินิกในเอเชีย

เขียน 29 May 2008 @ 19:44 () แก้ไข 29 May 2008 @ 19:46, ()


ความเห็น (0)