อนุทิน 8607 - Sasinand

  ติดต่อ

ในหนังสือนี้ กล่าวว่า ปัจจุบัน มีหน่วยงานหลายหน่วย ที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิค เช่น อย. เป็นต้น

อย.จับมือพันธมิตรด้านการแพทย์ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง

การวิจัยทางคลินิกของเอเชีย/อาเซียน

อย.ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย(FERCIT) และสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์(PReMA:พรีมา) จัดประชุมระดับชาติ เพื่อวางแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practices หรือ GCP) มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางคลินิกในเอเชีย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)