อนุทิน 86008 - พ.อ.หญิงยุวดี พนาเวศร์

Bookmark: IT Security Outsourcing

http://www.oknation.net/blog/attawisit/2008/09/14/entry-16

องค์กรที่ใช้ IT ใดยทั่วไป ต้องการบุคลากรที่จะมาดูแลจัดการเรื่อง "Information Security" โดยเฉพาะ เพื่อตรวจสอบระบบอยู่เป็นระยะ ๆ

Tags:

เขียน 23 Aug 2010 @ 18:06 ()


ความเห็น (0)