อนุทิน 8590 - ก้ามปู

ก้ามปู

วันนี้ได้ลองฝึก เรื่องอารมณ์กับจิต ที่เค้าบอกว่า จิตของเี่รานะ อยู่นิ่งๆ แต่ อารมณ์ ที่สั่นไหว ทำให้จิตไม่สงบ เราลองแยกจิต กับอารมณ์ออกจากกัน เมื่่อไหร่ที่ อารณ์ อ่อนไหว เปลี่ยนแปลง ให้จิตเรารับรู้ รับทราบ และมองเห็น จิต ของเรา ก็จะนิ่ง และไม่สั่นไหว ไปตามอารมณ์ อ่านครั้งแรก ก็งง ๆ ว่าจะ ทำได้อย่างไร แต่เมื่อลองทำดู ก็ทราบว่า จริง และ เป็นไปได้ เราก็จะ นิ่ง และ สงบ ขึ้นมาก

ให้จิต รับรู้ รับทราบ ว่าอารมณ์ กำลังเปลี่ยนแปลง แล้ว จิต เราจะนิ่ง

จะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆ

เขียน 29 May 2008 @ 16:43 () แก้ไข 29 May 2008 @ 16:44, ()


ความเห็น (0)