อนุทิน 8570 - หยั่งราก ฝากใบ

เกิดความคิดขึ้นมาจากคุณครูขจิตว่า...เอ...เรากำลังจะไปไหนนะ ทำไมเดินเรื่อยเปื่อย ชมสวนดอกไม้อยู่นั่นแล้ว หลงสะเปะสะปะไปเรื่อยตามใจชอบ

เอ้า...กลับที่กลับทางได้แล้ว เขาให้มาเรียนหนังสือนะ...ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้...เอ้อ...!!!!!!

เขียน 29 May 2008 @ 14:42 ()


ความเห็น (0)