อนุทิน #8570

เกิดความคิดขึ้นมาจากคุณครูขจิตว่า...เอ...เรากำลังจะไปไหนนะ ทำไมเดินเรื่อยเปื่อย ชมสวนดอกไม้อยู่นั่นแล้ว หลงสะเปะสะปะไปเรื่อยตามใจชอบ

เอ้า...กลับที่กลับทางได้แล้ว เขาให้มาเรียนหนังสือนะ...ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้...เอ้อ...!!!!!!

เขียน:

ความเห็น (0)