อนุทิน 85626 - ภัทรากร เกตกรณ์

  ติดต่อ

Bookmark: คลังสื่อการเรียนรู้ที่ทุกคนร่วมสร้าง

http://www.sema.go.th

สื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , สื่อการศึกษานอกระบบ เเละยังมีบทความทางการศึกษา, รูปภาพที่ใช้ในการผลิตสื่อมากมาย

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)