อนุทิน 85449 - นายอดิเรก เฉลียวฉลาด

Bookmark: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค K-W-D-L กับการสอนปกติ

http://library.tru.ac.th/ttpdf/ttf64845.pdf

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

Tags:

เขียน 12 Apr 2010 @ 08:38 ()


ความเห็น (0)