อนุทิน 85385 - กฤษณา สำเร็จ (Krisana Sumret)

- 8 ม.ค.54 กรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2554

- 12-13 ม.ค.54 KM Forum ฝ่ายวิจัย

- 11 ก.พ. KM Forum ฝ่ายบริการ "Pressure sore for... sharing"

- 25 ก.พ. KM Forum ฝ่ายวิชาการ "การประเมินผลการเรียนการสอน"

- 4 มี.ค KM "การนำผลงานวิจัยมาใช้ : จากหอคอยสู่รากหญ้า"

เขียน 08 Mar 2011 @ 00:10 ()


ความเห็น (0)