อนุทิน #8507

  ติดต่อ

วันนี้ช่วงค่ำมีประเด็นใหญ่ๆสองประเด็นกับสองหน่วยงานที่ต้องคิดและทำความเข้าใจ

- จินตปัญญา : มสช.

- นโยบายสุขภาพสาธารณะ : สช.

เตรียมในรายละเอียด และ แก้ไขข้อเสนอโครงการ

งานทั้งสองประเด็นเป็น R2R และพยายามจะผลักไปเป็น R2R2R มิติใหม่ของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ประเด็นสำคัญเหล่านี้ มุ่งเพื่อสร้างนวตกรรมด้านความคิด การปฏิบัติ เข้าสู่ "ระบบสุขภาพไทย"

เย็นนี้ถึงค่ำคืนที่ย่านลาดพร้าว

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)