อนุทิน #8469

  ติดต่อ

เนื่องจาก ใช้อยู่ จึงสนใจหน่อย....Twitter นั้นไม่เคยเปิดเผยข้อมูลว่ามีผู้ใช้มากน้อยแค่ไหน  สถิติเดือนมีนาคม 2008  
Total Users: 1+ million
Total Active Users: 200,000 per week
Total Twitter Messages: 3 million/day

แต่ยังไม่มีการยืนยันจากตัว Twitter เอง 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)