อนุทิน 844 - เพื่อนร่วมทาง

 • เริ่มงานวันนี้ด้วยการเตรียมเอกสาร คำกล่าวในพิธีเปิดที่ลำปางให้หัวหน้า + รับคำสั่ง ให้หาข้อมูลสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ อีก 1 ชุดใหญ่
 • และไปประชุม เรื่อง ทรัพยากรบุคคล ทันตแพทย์ ซี 8 / 9 ที่หมอสุณี (ผ) โต้โผใหญ่ที่เกาะติดเรื่องนี้ นำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อการเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมรายงาน และเตรียมประเมิน ทั้ง Competency และ Performance ของแต่ละคน ... อิอิ ฟังแล้ว ก็พับเก็บไว้ก่อน
 • เที่ยงมาหาข้อมูลสิทธิประโยชน์ให้หัวหน้า + เปลี่ยนกำหนดการ แนบหนังสือเชิญท่าน รมช. เพื่อไปเปิดการประชุม (ข้อมูลล่าสุด)
 • บ่าย ไปสำนักที่ปรึกษา ประชุมอีก เรื่อง IT ของสำนักฯ กับทีมเลขาฯ ท่านที่ปรึกษา ได้ข้อสรุปการทำงานต่อ ก็คือ
  ... ให้ข้อเสนอเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักที่ปรึกษา เรื่อง IT
  ... จัดระบบป้องกันไวรัส โดยให้คุณธรรมรัฐ และน้องหมวย ติดตั้งโปรแกรม NODD หรือ AVG ให้กับทุกเครื่อง และสอนวิธีใช้งานให้กับทุกคนที่ดูแลเครื่องต่อไป
  ... ทำแบบสอบถามความต้องการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อมาจัดโปรแกรมการเรียนรู้ให้ต่อไป
 • บ่ายต่อมา ก็ไป Bank เพื่อเบิกเงินมาเตรียมใช้ในการจัดประชุม กับหมออ้อย
 • และสุดท้ายก็กลับมา Clear งานประสาน ติดต่อก้บวิทยากร ผู้เข้าประชุม ของทีมงาน
เขียน 17 Apr 2008 @ 16:00 ()


ความเห็น (0)