อนุทิน 84204 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

(บันทึกต่อจากตอนก่อน)

2. เรื่องการบริหารงานของคณะบริหาร ต้องมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตนเอง พอไปรวมกับส่วนกลางซึ่งห่างไกล กลับกลายเป็นภาพที่ไม่ชัดเจน เพราะมีฐานทางชุมชนที่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยมีวิธีแก้ไขอย่างไร

3. เรื่องการจัดการงบประมาณในการซ่อมบำรุง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่นักศึกษา ซึ่งมีความจำเป็น

4. เรื่องบริหารจัดการน้ำ ที่มักขาดแคลนในหน้าแล้ง


  เขียน:  

ความเห็น (0)