อนุทิน 84190 - โสภณ เปียสนิท

8.00น.เร่งเดินทางไปเขต4 ใกล้สวนสน คุมสอบนักเรียนสอบตรงเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล 

นักเรียนบางคนมีดินสอ2บี แต่ไม่มีปากกา บางคนมีปากกา แต่ไม่มีดินสอ2บี บางคนอุปกรณ์ครบ แต่ลืมเขียนหรือฝนหมายเลขในช่องที่กำหนด ทั้งที่ย้ำให้ฟังเเล้ว

คุมสอบทั้งเช้าและบ่าย

16.00 น. เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านระดมความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มีโอกาสจับไมค์แสดงความคิดเห็น เชิงตั้งคำถามในประเด็นดังนี้

1. ธรรมาภิบาล ความต้องการนักศึกษาคุณธรรมของสังคม เรามีแผนรองรับหรือไม่อย่างไร

 

เขียน 07 Mar 2011 @ 23:11 ()


ความเห็น (0)