อนุทิน 83956 - Handy

Handy

Bookmark: Table of Self-Assessment Instruments in ICT for Ed.

http://www.uoregon.edu/~moursund/ICT-planning/table-sa-instruments.htm

มีตาราง แสดงประเด็นความรู้ และ Link สู่ข้อมูลที่เป็นส่วนขยาย

Tags:

เขียน 23 Nov 2008 @ 21:34 ()


ความเห็น (0)