อนุทิน 83923 - ดร. ชฎาภรณ์ โฆษิตานนท์ สงวนแก้ว

  ติดต่อ

Bookmark: ICT Administration for ICT Model School

http://gotoknow.org/planet/ictadminstrationictmodelschool/info

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)