อนุทิน 83898 - พระมหาคารม อุตฺตมปญฺโญ

Bookmark: มูลนิธิสุวรรณโคมคำ

http://www.komcome.com/

กิจกรรมการปฏิบัติกสิณกรรมฐานและสวดมนต์เสริมบารมีของมูลนิธิฯ

Tags:

เขียน 13 Oct 2008 @ 14:52 ()


ความเห็น (0)