อนุทิน 836 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

อยู่ใน lab นี่ทำงานแบบ multi-tasking และงานประสานงานเป็นหลักจริงๆ ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่งาน แต่ตอนนี้รู้แล้วว่านี่ล่ะ "งาน"

เขียน 17 Apr 2008 @ 14:11 ()


ความเห็น (0)