อนุทิน #83553

Bookmark: ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน

http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php

ศัพท์บัญญัติสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ

Tags:

เขียน:

ความเห็น (0)