อนุทิน 83553 - มโนมัย

Bookmark: ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน

http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php

ศัพท์บัญญัติสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ

Tags:

เขียน 14 Jun 2008 @ 23:11 ()


ความเห็น (0)