อนุทิน 83424 - มาลาวชิโร

Bookmark: http://www.phradoi.com/board/forum_posts.asp?TID=660&PN=1&FID=82&PR=3

http://www.phradoi.com/board/forum_posts.asp?TID=660&PN=1&FID=82&PR=3

ตัดกิเลสดีกว่าตัดคอตัวเอง

Tags:

เขียน 14 May 2008 @ 10:44 ()


ความเห็น (0)