อนุทิน 83296 - moko......naka

  ติดต่อ

Bookmark: http://th.wikipedia.org/

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2

จิตวิทยา (อังกฤษ: psychology) คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)