อนุทิน 83259 - ทิพย์อุบล ศิริบูลย์

Bookmark: รวมพล คนบริหารการศึกษา จันทรา 501

http://learners.in.th/blog/admin501

Blog นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ สื่อสาร สั่งงาน และแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษา ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่มที่ 1

Tags:

เขียน 05 Feb 2008 @ 22:20 ()


ความเห็น (0)