อนุทิน 83174 - นางสาว ทิวาพร พลพานิช

Bookmark: โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

http://www.moralproject.net/news.php

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดที่เป็นระบบของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว

Tags:

เขียน 05 Dec 2007 @ 17:57 ()


ความเห็น (0)