อนุทิน 82508 - นาง นภัสกรณ์ สารักษ์

Bookmark: Archive and Records Service

http://www.tnt.com/country/th_th/services/0/2/archive.html

ทีเอ็นทีเสนอทางเลือกเพื่อเก็บรักษาเอกสารนอกอาคารสำนักงานให้ท่านได้ใช้พื้นที่ภายในสำนักงานอย่างคุ้มค่า

Tags:

เขียน 09 Jul 2007 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)