อนุทิน 82471 - นาง นภัสกรณ์ สารักษ์

Bookmark: ร่าง พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ

http://www.lawamendment.go.th/m-culture/topicpop.asp?id=699

ร่าง พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม

Tags:

เขียน 29 Jun 2007 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)