อนุทิน 82384 - AjanJi

  ติดต่อ

Bookmark: Sarbanes-Oxley Act Forum Community

http://www.sarbanes-oxley-forum.com/index.php

Sarbanes-Oxley เป็นกฎหมายที่ออกโดยสำนักงานตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและคุณภาพในการรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)