อนุทิน 82328 - Pavana Chaisomboon

Bookmark: คลังสื่อการศึกษา(Educational Media Center )

http://pld.nectec.or.th/drupal/

เว็บไซต์ Educational Media Center เกิดขึ้นจากความคิดเห็นร่วมกันของครูที่เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้เว็บไซต์นี้เป็นศูนย์กลางรวบรวมสื่อการศึกษาที่มีประโยชน์เพื่อให้ครูได้นำผลงานของตนไ

Tags:

เขียน 28 May 2007 @ 21:50 () แก้ไข 28 May 2007 @ 21:54, ()


ความเห็น (0)