อนุทิน #82291

Bookmark: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

http://www.kmi.or.th

ผู้บริหารต้องส่งเสริมการสร้างความรู้ ไม่ใช่ควบคุม

Tags:

เขียน:

ความเห็น (0)