อนุทิน 82061 - ดร.ดนัย เทียนพุฒ

Bookmark: DNT Blog

http://www.dntnet.com/bookshow.htm

อ่านข้อเขียน ที่ คม ชัด ลึก กว่า ด้านธุรกิจ-ความรู้ใน-DNT Knowledge Blog เช่น Balanced Scorecard:การจัดการกลยุทธอย่างสมดุล , ธุรกิจแห่งนวัตกรรม , Marketing KPIs,Human Capital Management และ คิดใหม่เรื่องภาวะผู้นำ etc

Tags:

เขียน 23 Mar 2007 @ 09:52 ()


ความเห็น (0)