อนุทิน 8197 - ผมมา...นะครับ

เมื่อคืนนี้มีงาน 2 งานที่ทำสำเร็จคือ

1. ได้จัดทำสำเนาแผ่น DVD ที่พี่ญิบ(ผู้ดำเนินรายการ) นำมาให้จากการไปร่วมเป็นวิทยากรบันทึกเทปรายการ"คนหรือฅน เพื่อสิทธิมนุษยชน" ตอน "คนไร้รัฐ ภาค2" ร่วมกับคุณสุรพงษ์  กองจันทึก หรือพี่หนอน และ อาลี (คนไร้รัฐ) ที่ออกอากาศทางสถานี ASTV3 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค.2551 เวลา 20.30 - 22.00 น. โดยนำภาพบนหน้าปกหนังสือ "คนไร้รัฐ" ที่พี่ญิบ เขียนให้มูลนิธิเพื่อสาธารณสุขแห่งชาติ มาscanแล้วจัดวางพร้อมทั้นำภาพระหว่างการไปบันทึกเทปรายการมาปรับขนาดและจัดเรียงตัวอักษรต่างๆ ให้เหมาะสม พร้อมทั้งจัดพิมพ์ลงบนแผ่นDVDและทำสำเนาแผ่น DVD จำนวน 4 แผ่น เพื่อคืนพี่ญิบ(ต้นฉบับใหม่) ให้พี่หนอนและอาลี เก็บไว้ศึกษา เผยแพร่และเป็นที่ระลึก ซึ่งได้ส่งมอบให้พี่ญิบแล้ว วันนี้ ยังเหลืออีก 2 หนุ่มจะส่งให้ต่อไป

2. อีกงานหนึ่งที่ทำสำเร็จตอนดึก คือ การส่ง e-mail หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ ว 1587 ลงวันที่ 22 พ.ค.2551 ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและ ปลัด กทม. ให้แจ้งสำนักทะเบียนทุกแห่งทราบถึงแนวทางปฏิบัติจากบทบัญญัติของมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่ให้บุคคลที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ได้สัญชาติไทย จากการที่มาเกิดในดินแดนไทย ให้สิทธิในการขอให้นายทะเบียนรับคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทย แล้วพิจารณาเสนอให้นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต พิจารณา เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.2551 ไปให้เพื่อนสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกำหนดสถานะบุคคลประมาณ 60 รายชื่อ ผ่านทาง [email protected] ที่ยกไปทั้งแผงทีเดียว ไม่ต้องส่งครั้งละไม่เกิน 10 รายชื่อเหมือนระบบของ hotmail แต่ก็ดี เพราะจะได้ไม่ค่อยมีใครทนทะยอยส่ง โดยเฉพาะพวก spammail ทั้งหลาย

   การเวียนแจ้งในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เห็นด้วย แต่ถ้าเป็น spammail หรือ Junkmail ถือเป็นการสร้างควงามเดือดร้อนรำคาญ มีสิทธิกระทำผิดกฎหมายด้วยนะ จะบอกให้

เมื่อคืนนี้กว่าจะได้พักผ่อน หัวถึงหมอนก็ 03.30 น.เลยล่ะ แต่ตอนเช้าก็ตืนแล้วมาทำงานได้อย่างสบายใจ เพราะเมื่อคืนนี้ทำงานที่สร้างความสุขได้สำเร็จ 2 เรื่อง

เขียน 27 May 2008 @ 12:46 ()


ความเห็น (0)